logoСУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГОlogo
ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

Організаційна діяльність обласної профспілки

Обласна організація профспілки працівників лісового господарства на сьогодні об'єднує 15 первинних профспілкових організацій / 103 профгрупи / із чисельністью 2909 членів профспілок.

Найчисельнішими є такі первинні профспілкові організації:

- ДП «Шосткинське лісове господарство» - 275 членів профспілки;

- ДП»Кролевецьке лісомисливське господарство» - 259 членів профспілки;

- ДП»Свеське лісове господарство» - 256 членів профспілки.

Членство в профспілці

Найменування держлісгоспу

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

1

Глухівський

205

202

185

184

172

2

Конотопський

226

197

202

184

189

3

Краснопільський

272

233

222

222

216

4

Кролевецьке ЛМГ

276

274

252

253

259

5

Лебединський

191

194

210

189

223

6

Охтирський

245

239

225

231

234

7

Роменський

152

158

153

139

128

8

С-Будський

194

189

189

189

197

9

Свеський

266

232

225

251

256

10

Сумський

188

191

187

194

189

11

Тростянецький

214

214

207

206

207

12

Шосткинський

253

264

273

272

275

13

ДПМГ"Низи"

19

24

19

19

16

14

ДПМГ"Суми"

21

21

21

20

18

15

Управління

33

34

35

35

30

16

Лісівник

4

0

0

0

0

17

Обком

2

2

2

3

3

Ітого працюючих членів профспілки:

2761

2668

2607

2591

2612

18

Непрацюючих пенсіонерів, які стоять на обліку

309

297

177

179

297

Разом:

3070

2965

2784

2770

2909

Чисельність працюючих на підприємствах управління у 2015 р. проти 2011 року скоротилась на 161 чоловік, а залучення в члени профспілки працівників приватних структур відбувається вкрай повільно.

Динаміка чисельності членів профспілки

за 2011 – 2015 роки (чол.)

Молодь віком до 35 років

Назва державного підприємства

2011

2012

2013

2014

2015

Глухівське

49

46

32

26

27

Конотопське

80

56

71

62

65

Краснопільське

60

40

37

34

29

Кролевецьке

78

74

68

62

59

Лебединське

60

54

54

59

70

Охтирське

54

56

61

64

48

Роменське

38

17

18

35

25

Середино-Будське

52

47

54

50

53

Свеське

72

64

60

60

66

Сумське

29

53

53

49

42

Тростянецьке

61

60

51

45

46

Шосткинське

60

67

63

62

58

МГ»Низи»

9

9

4

5

4

МГ»Суми»

2

2

2

2

3

СОУЛМГ

9

13

14

14

12

Разом:

713

658

642

629

607

В роботі обласної профспілки належне місце займають заходи по відзначенню кращих працівників та профактивістів області.

За останні п'ять років за багаторічну і плідну роботу по захисту соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок понад 60 профспілкових працівників і активістів нагороджені Почесними грамотами та Подяками ЦК Профспілки працівників лісового господарства України, ФПУ та обласної ради профспілок.

Захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працюючих

Діяльність обласної профспілки та її первинних профспілкових організації спрямована на здійснення соціально-економічного захисту членів профспілки, реалізацію цілей і завдань, визначених Галузевою Угодою між Державним агенством лісових ресурсів України і профспілкою працівників лісового господарства України на 2011-2015 роки.

Для здійснення захисту соціально-економічних та трудових прав працівників на всіх державних підприємствах за ініціативою профспілкових комітетів із року в рік укладаються колективні договори, якими охоплюються всі працівники підприємств області.

Обласною профспілкою здійснюються перевірки стану укладення та виконання умов колективних договорів на підпорядкованих підприємствах, крім того питання виконання колективних договорів на державних лісогосподарських підприємствах розглядаються на засіданнях президії та Пленумах обласної профспілки.

З метою виявлення кращого досвіду у сфері колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин на підприємствах та поширення передового досвіду роботи профспілкових організацій обласна профспілка приймає участь в обласному огляді – конкурсі на кращий колективний договір.

Серед підприємств різних категорій, у залежності від кількості працюючих, три роки поспіль кращим є колективний договір Сумського державного лісогосподарського підприємства (директор Сороколіт Микола Володимирович, голова профкому Яременко Наталія Миколаївна).

Роботодавці, в особі директорів державних підприємств управління, належним чином організовують виробничий процес, забезпечують робочі місця усім необхідним і як наслідок, усі державні підприємства управління щорічно виконують виробничу програму.

Успішне виконання виробничої програми, належний фінансовий стан підприємств дає можливість успішно вирішувати соціальні питання трудових колективів.

Зокрема, середньомісячна заробітна плата працюючого зросла з 2947 грн.09 копійок у 2011 році до 5890 грн.55 копійок за підсумками 2015 року.Ріст становить 2 рази.

Динаміка середньомісячної заробітної плати

працюючого в еквіваленті повної зайнятості

/ грн./

З метою матеріального і морального стимулювання працівників до належного виконання показників виробничої програми в управлінні, за активної участі обкому профспілки, з 2004 р. реалізується програма «Трудове суперництво серед державних підприємств». Ця програма передбачає бальну оцінку роботи підприємств в залежності від рівня виконання виробничих завдань та результатів господарсько-фінансового стану підприємств. Оцінювання результатів трудового суперництва здійснюється на основі «Положення про трудове суперництво», яке постійно вдосконалюється.

За 2011-2015 роки підсумки трудового суперництва було підведено 20 разів, за 5-ть років було названо 60 призерів. Найбільше разів у призерах були колективи державних підприємств:

- «Сумський лісгосп» - 13 разів: 7 разів – I місце, 5 разів – II місце, 1 раз – III місце;

- «Середино-Будський лісгосп» - 12 разів: 7 разів – I місце, 3 рази – II місце, 2 рази – III місце;

- «Кролевецьке ЛМГ» - 12 разів: 1 раз – I місце, 5 разів – II місце, 6 разів – третє місце.

Переможці трудового суперництва за 2011 – 2015 роки.

№ п/п

Назва підприємства

Кількість разів зайняті призові місця

РАЗОМ

I

II

III

1

Глухівське

2

1

3

Конотопське

-

-

-

-

Краснопільське

-

1

3

4

Кролевецьке

1

5

6

12

Лебединське

1

4

4

9

Охтирське

-

-

-

-

Роменське

-

-

-

-

Середино-Будське

7

3

2

12

Свеське

1

2

1

4

Сумське

7

5

1

13

Тростянецьке

-

-

-

-

Шосткинське

1

1

1

3

Культурно масова, фізкультурна та оздоровча робота

Важливим завданням своєї діяльності обласна організація профспілки, профкоми державних підприємств управління вважають організацію проведення культурно-масових, фізкультурних та оздоровчих заходів для працівників та членів їх сімей.

За 5- років на ці цілі по управлінню було витрачено 7133,7 тис.грн..

За звітний період на оздоровлення працівників та їх дітей було спрямовано 2917,3 тис.грн., оздоровлено 1607 працюючих та їх дітей в т.ч.892 працівника і 715 дітей.

Динаміка кількості оздоровлення працівників та їх дітей і витрати

на оздоровлення за 2011 – 2015 роки

2011 -2015 роки

Оздоровлено (чол.)

Витрачено коштів на оздоровлення

Назва держлісгоспу

дітей

працівників

Всього

дітей

працівників

всього

1

Глухівський

43

5

48

58

6,8

64,8

2

Конотопський

96

42

138

117,9

120,1

238,0

3

Краснопільський

47

1

48

97,7

4,6

102,3

4

Кролевецьке ЛМГ

76

12

88

89,0

53,4

142,4

5

Лебединський

14

6

20

16,9

7,4

24,3

6

Охтирський

78

212

290

158,2

778,8

937,0

7

Роменський

11

69

80

15,0

77,6

92,6

8

С-Будський

44

18

62

72,6

82,7

155,3

9

Свеський

76

102

178

57,0

35,8

92,8

10

Сумський

50

100

150

79,3

125,6

204,9

11

Тростянецький

64

25

89

120,9

93,8

214,7

12

Шосткинський

104

274

378

218,5

249,8

468,3

13

ДПМГ"Низи"

1

1

1,5

1,5

14

ДПМГ"Суми"

15

Управління

8

2

10

8,5

9,2

17,7

17

Обком

4

23

27

11,5

149,2

160,7

Ітого

715

892

1607

1121,0

1796,3

2917,3

За 2011-2015 роки проведено 4 спартакіади з лісівничих видів в яких взяло участь понад 2500 чоловік і на що було витрачено 559,8 тис.грн.

Щорічно Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства за підтримки Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та обласної організації профспілки працівників лісового господарства проводить акцію «Майбутнє лісу у твоїх руках» . У 2016 р. в акції взяло участь понад 1100 чоловік і створено 28 га нових лісів.

Крім того, в рамках акції проводиться конкурс серед дітлахів на кращий твір та малюнок. На заохочення конкурсантів призерів обласна профспілка кожен рік виділяє понад 10 тис.грн.

Під постійною увагою обласної організації профспілки, профкомів лісгоспів перебувають ветерани війни, які працювали чи продовжують працювати на підприємствах управління, ветерани галузі, пенсіонери.

Всього в області налічується 751 ветеран лісогосподарського виробництва, з яких 110 чоловік працюючих пенсіонерів, 69 учасники війни, 47 чоловік – учасники бойових дій, 26 чоловік інвалідів війни.

Цим людям надається посильна матеріальна допомога, виділяється паливо по собівартості, надається допомога в обробітку присадибних земельних ділянок тощо.

Всього на ці цілі, а також на матеріальну допомогу працюючим, по області за 5-ть років спрямовано 8,6 млн.грн.

З підприємств управління в АТО призвано 84 чоловіки, на підтримку армії лісгоспами було виділено 5,0 млн.грн. і профкомами 211,2 тис.грн..

Відповідно до умов колективних договорів на додаткові соціальні пільги та виплати працюючим роботодавцями за 2011-2015 роки витрачено в цілому 14,5 млн грн., в середньому на одного працюючого - 1095 грн. Найвищим цей показник є в

ДП «Сумський лісгосп» - 6995 грн. та ДП »Тростянецький лісгосп» - 2435 грн..

Анонси:

Сумські лісівники запрошують до участі у осінній акції «Створюємо ліси разом»!

вер. 23, 2021
З 1 жовтня в Україні стартує акція «Створюємо ліси разом». Триватиме вона, в…
Читати далі...

Події:

У Черкасах відбулася розширена колегія Державного агентства лісових ресурсів України

вер. 24, 2021
Головне питання - вирощування посадкового матеріалу із закритою кореневою…
Читати далі...

Новини лісгоспів:

Як розпочався навчальний рік в учнівському лісництві «Нескучанське» Тростянецького лісгоспу

вер. 21, 2021
Днями пролунав дзвоник у лісовій школі Тростянецького лісгоспу та покликав на…
Читати далі...